Ürünü istenilen şekilde sunabilmek ancak yaratıcılık, yenilikçilik ve araştırma-geliştirmeye önem verilerek sağlanabilir.

Beşer, araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, konusunda uzman araştırmacılar tarafından formülasyon geliştirme, proses geliştirme, endüstriyel denemeler ve uluslararası standartları karşılamak adına çalışmalar yürütmektedir.

Yeni ürün geliştirme sürecinin etkinliğini artırmak üzere, gelişen yeni üretim teknolojilerine paralel olarak, araştırma geliştirme ve pilot üretim çalışmaları için cihaz modernizasyonu planlı bir şekilde devam etmektedir.

Ar-Ge faaliyetlerimizin koordinasyonu çalışması kapsamında, konusunda uzman araştırmacılardan oluşan Ar-Ge Komisyonu düzenli olarak toplanmaktadır.

Ar & Ge ve Kalite Güvence Kapsamında Kullanılan Bazı Ekipmanlarımız